Translate Company
 

     

KURSY HISZPAŃSKIEGO W GDYNI

INDYWIDUALNE GRUPOWE MATURALNE

Kursy hiszpańskiego Gdynia, Gdańsk


Kursy indywidualne ONE TO ONE poziom podstawowy i średniozaawansowany A1 i A2 (w tym na życznie przygotowanie do egzaminów DELE DIPLOMA A1 i A2) 60 zł / 60 min
80 zł / 90 min
Kursy indywidualne ONE TO ONE poziom zaawansowany B1, B2, C1 i C2 (w tym na życzenie przygotowanie do egzaminów DELE DIPLOMA B1 INICIAL/DIPOLOMA B2 INTERMEDIO/DIPLOMA C1 i C2) 70 zł / 60 min
90 zł / 90 min
Kursy indywidualne ONE TO ONE poziom zaawansowany i specjalistyczny (język prwaniczy, ekonomiczny etc.)  70 zł / 60 min
90 zł / 90 min
Nauczanie zdalne przy wykorzystaniu komunikatora 45 zł / 60 min
Kurs indywidualny na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym: 20 zajęć x 60 minut w ciągu 5 miesięcy, plan zajęć na cały semestr ustalony indywidualnie* 1080 zł
oszczędzasz 120 zł
Kurs indywidualny specjalistyczny/zaawansowany: 16 zajęć x 90 minut w ciągu 2 miesięcy, plan zajęć na cały kurs ustalony indywidualnie* 1280 zł
oszczędzasz 160 zł

W PRZYPADKU ZAJĘĆ W PARZE (ONE TO TWO) POWYŻSZE CENY SĄ NIŻSZE O 20 ZŁ DLA KAŻDEGO UCZNIA.

*Dotyczy nowych klientów.

Wiedząc jak ważny jest dobry kontakt lektora z uczniem proponujemy bezpłatne spotkanie z lektorem przed rozpoczęciem zajęć. Ma ono na celu nie tylko wzajemnie poznanie się, ale przede wszystkim wspólne wypracowanie indywidualnej metody kształcenia i rozwoju ucznia, uwzględniającej jego predyspozycje do nauki języków obcych, jego potrzeby i cele jakie sobie stawia (przygotowanie do egzaminu, do podróży biznesowej lub turystycznej), a także czas i możliwości finansowe, jakimi dysponuje.


Kursy w grupach kilku osobowych prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów na wszystkich poziomach językowych metodą komunikacyjną rozwijającą wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie.
Zawsze staramy się dostosować terminy zajęć do możliwości czasowych uczniów. Dlatego zgłaszając się na kurs prosimy podać odpowiadające Wam dni i godziny, a my postaramy się uwzględnić te propozycje podczas tworzenia harmonogramu zajęć.
Jednostka lekcyjna to 60 albo 90 minut. 

Kursy grupowe poziom podstawowy - przykładowe kwoty za semestr zimowy 2016/2017. 16 zajęć po 90 min - 528 zł
32 zajęcia po 90 min - 1056 zł
16 zajęć po 60 min - 448 zł
32 zajęcia po 60 min - 896 zł
Kursy grupowe poziom średniozaawansowany - przykładowe kwoty za semestr zimowy 2016/2017. 16 zajęć po 90 min - 608 zł
32 zajęcia po 90 min - 1216 zł
16 zajęć po 60 min - 528 zł
32 zajęcia po 60 min - 1056 zł
Kursy grupowe poziom zaawansowany, w tym przygotowujące do egzaminu DELE DIPLOMA B1 INICIAL/DIPLOMA B2 INTERMEDIO/DIPLOMA C1 i C2
- przykładowe kwoty za semestr zimowy 2016/2017.
16 zajęć po 90 min - 688 zł
32 zajęcia po 90 min - 1376 zł
16 zajęć po 60 min - 576 zł
32 zajęcia po 60 min - 1152 zł

Umożliwiamy płatność w ratach. Przy płatności za cały semestr z góry oferujemy atrakcyjne rabaty. W przypadku nieobecności na zajęciach proponujemy wyrównanie poziomu grupy na indywidualnych konsultacjach.

Powyższe kwoty obowiązują przy założeniu, że kurs rozpoczyna się we wrześniu 2016, zaś kończy w drugim tygodniu stycznia 2017 r. tj. przed feriami.


Kursy przygotowujące do certyfikatu Instytutu Cervantesa DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera, czyli Dyplom z Hiszpańskiego jako Języka Obcego) na poziomach A1, A2, B1 Inicial, B2 Intermedio, C1 i nowy C2 (porzedni Superior) prowadzimy zarówno w systemie zajęć indywidualnych jak i grupowych. Na koniec kursu przeprowadzamy egzamin próbny, który oparty jest o wytyczne Ministerstwa Edukacji Hiszpanii.


Jako jedyni w Gdyni oferujemy kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego z języka hiszpańskiego zarówno ustnego jak i pisemnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Proponujemy kursy maturalne zarówno w systemie zajęć indywidualnych jak i grupowych.

Kursy maturalne koncentrują się na rozwijaniu czterech podstawowych kompetencji językowych – czytania i słuchania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania – ze szczególnym naciskiem na nauczanie wymaganych na egzaminie maturalnym pisemnych form wypowiedzi takich jak rozprawka, recenzja, sprawozdanie, opowiadanie, wywiad, etc.

Kursy maturalne przygotowane są na podstawie wytycznych MENiS w oparciu o zestawy egzaminacyjne ułożone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Posiadamy bogate doświadczenie w tym zakresie i stuprocentową zdawalność. Na koniec kursu przeprowadzamy maturalny egzamin próbny, który pozwala uczniom sprawdzić poziom posiadanej wiedzy.

 

Kursy indywidualne ONE TO ONE 60 zł / 60 min
80 zł / 90 min
Kursy grupowe - przykładowe kwoty za semestr zimowy 2016/2017. 16 zajęć po 90 min - 688 zł
32 zajęcia po 90 min - 1376 ł 
16 zajęć po 60 min - 576 zł
32 zajęcia po 60 min - 1152 ł

 

KURSY PORTUGALSKIEGO I KATALOŃSKIEGO W GDYNI

INDYWIDUALNE GRUPOWE


Kursy indywidualne ONE TO ONE poziomy A1 i A2 60 zł / 60 min
80 zł / 90 min
Kursy indywidualne ONE TO ONE poziomy B1 i B2 70 zł / 60 min
90 zł / 90 min
Nauczanie zdalne przy wykorzystaniu komunikatora 45 zł / 60 min
Kurs indywidualny na poziomie podstawowym lub średniozaawansowanym: 20 zajęć x 60 minut w ciągu 5 miesięcy, plan zajęć na cały semestr ustalony indywidualnie* 1080 zł
oszczędzasz 120 zł

W PRZYPADKU ZAJĘĆ W PARZE (ONE TO TWO) POWYŻSZE CENY SĄ NIŻSZE O 20 ZŁ DLA KAŻDEGO UCZNIA.

*Dotyczy nowych klientów.

Wiedząc jak ważny jest dobry kontakt lektora z uczniem proponujemy bezpłatne spotkanie z lektorem przed rozpoczęciem zajęć. Ma ono na celu nie tylko wzajemnie poznanie się, ale przede wszystkim wspólne wypracowanie indywidualnej metody kształcenia i rozwoju ucznia, uwzględniającej jego predyspozycje do nauki języków obcych, jego potrzeby i cele jakie sobie stawia (przygotowanie do egzaminu, do podróży biznesowej lub turystycznej), a także czas i możliwości finansowe, jakimi dysponuje.


Kursy w grupach kilku osobowych prowadzone są przez wykwalifikowanych lektorów na wszystkich poziomach językowych metodą komunikacyjną rozwijającą wszystkie cztery sprawności językowe: mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie.
Zawsze staramy się dostosować terminy zajęć do możliwości czasowych uczniów. Dlatego zgłaszając się na kurs prosimy podać odpowiadające Wam dni i godziny, a my postaramy się uwzględnić te propozycje podczas tworzenia harmonogramu zajęć.
Jednostka lekcyjna to 60 albo 90 minut.

Kursy grupowe poziom podstawowy - przykładowe kwoty za semestr zimowy 2016/2017. 16 zajęć po 90 min - 528 zł
32 zajęcia po 90 min - 1056 zł
16 zajęć po 60 min - 448 zł
32 zajęcia po 60 min - 896 zł
Kursy grupowe poziom średniozaawansowany - przykładowe kwoty za semestr zimowy 2016/2017. 16 zajęć po 90 min - 608 zł
32 zajęcia po 90 min - 1216 zł
16 zajęć po 60 min - 528  zł
32 zajęcia po 60 min - 1056 zł
Kursy grupowe przygotowujące do certyfikatów PLE
- przykładowe kwoty za semestr zimowy 2016/2017.
16 zajęć po 90 min -  688 zł
32 zajęcia po 90 min - 1376 zł
16 zajęć po 60 min - 576 zł
32 zajęcia po 60 min - 1152 zł

Powyższe kwoty obowiązują przy założeniu, że kurs rozpoczyna się we wrześniu 2016 r., zaś kończy w drugim tygodniu lutego 2017 r. tj. przed feriami.


phonephonemail

© Copyright Centrum Języka Hiszpańskiego La Mancha 2011 / projekt i wykonanie: Studio Vision Design